เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

    หมายเหตุ  :  สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา)  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้     ดาวน์โหลด…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000