นายกฯ บำรุง ปิยนามวาณิช แถลงข่าวโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดพังงา ประจำปี 2561

นายกฯ บำรุง ปิยนามวาณิช แถลงข่าวโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดพังงา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นำโดยนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000