ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

 

เรื่อง การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000