ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000