ประกาศ วัน เวลา รายละเอียดการสอบ และสถานที่สอบพนักงานจ้าง 2560

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000