แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี /พนักงานจ้าง 4 ปี

 

ดาวน์โหลด

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000