ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกบำรุง ปิยนามวาณิช  ร่วมพิธีสงฆ์ครบรอบวันรพี และร่วมวางพวงมาลาต่อพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) เนื่องในวันรพี

นายกบำรุง ปิยนามวาณิช ร่วมพิธีสงฆ์ครบรอบวันรพี และร่วมวางพวงมาลาต่อพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) เนื่องในวันรพี

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 61 นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายธราธิป ทองเจิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายวสิทธิ์ ประหยัดทรัพย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายอัษฎายุธ สร้อยทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000