top banner 2017

 

ร่วมโครงการ “เยี่ยมมัสยิดประชารัฐร่วมพัฒนา” จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ มัสยิดบ้านทองหลาง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นำโดยนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมพบปะพี่น้องประชาชนโครงการ “เยี่ยมมัสยิดประชารัฐร่วมพัฒนา” จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ มัสยิดบ้านทองหลาง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายสมคิด แซ่อ๋อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายนพดล สุทธิการ เลขานุการส่วนตัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และนายหมาดหนูด ละงู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานมอบนโยบายการบริหารงานฯ นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง กล่าวรายงาน นายชาญศักดิ์ ถวิล และนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวพบปะพี่น้องประชาชน พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมโครงการอย่างคับคั่ง

ซึ่งภายหลังการกล่าวพบปะ มอบนโยบายต่าง ๆ ได้มีการมอบเกียรติบัตร “เยาวชนต้นแบบคุณธรรม” “บุคคลต้นแบบคุณธรรม” ตามโครงการ “เยี่ยมมัสยิดประชารัฐร่วมพัฒนา” จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน และการมอบสิ่งของแก่มัสยิดเพื่อสาธารณประโยชน์อีกด้วย

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000