top banner 2017

 

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล "ปั่นเที่ยวคลองเคียน ช่วยโรงเรียนบ้านคลองใส"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นายธราธิป ทองเจิม พร้อมด้วยนายหมาดหนูด ละงู ส.อบจ.เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง และนายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย ส.อบจ.เขตอำเภอเมืองพังงา ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล "ปั่นเที่ยวคลองเคียน ช่วยโรงเรียนบ้านคลองใส" เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียน และพัฒนาอาคารสถานที่ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เป็นประธาณ ณ  The Adventure Moutain  ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000