กิจกรรมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ข้าวไร่ดอกข่าพันธุ์พื้นเมือง

“ วันข้าวไร่ดอกข่า ”

           วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายสมคิด แซ่อ๋อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นางวันดี ปิยนามวาณิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง และนายประเดิมชัย แก้วสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอท้ายเหมือง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ข้าวไร่ดอกข่าพันธุ์พื้นเมือง “วันข้าวไร่ดอกข่า” ณ แปลงข้าวไร่หน้าสหกรณ์กองทุนสวยยางบางทอง จำกัด ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด   นายสุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท้ายเหมือง กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมีนายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนตำบลบางทองร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

           สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไร่ดอกข่า ซึ่งเป็นข้าวประจำถิ่นตำบลบางทอง    อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ให้เป็นที่รู้จัก สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การขอขมาแม่โพสพก่อนการ   เก็บเกี่ยว การลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว เป็นต้น การจัดงานในครั้งนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางทอง ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยงานวันข้าวไร่ดอกข่าปีนี้ จัดเป็นปีที่ 2 เพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวไร่ดอกข่า ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการความเป็นมาของข้าวไร่ดอกข่า พิธีผูกข้าวเป็นการขอขมา        แม่โพสพก่อนการเก็บเกี่ยว การลงแขกเกี่ยวข้าว สาธิตการตำข้าวซ้อมมือ การตำข้าวเม่า การโม่แป้งโบราณ การสีข้าวแบบโบราณ ทำขนมครกจากข้าวไร่ดอกข่า และกิจกรรมต่างๆที่มีในชุมชน เช่น สาธิตการทำผ้า     มัดย้อม ผ้าบาติก เพ้นท์ผ้าปาเต๊ะสีกากเพชร ทำดอกไม้จากใบเตยหอม หมวกเปี้ยว(หมวกจีน) กล้วยฉาบ เครื่องแกง กะปิกุ้ง และอื่นๆ

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000