พิธีเปิดกิจกรรมงาน KICK OFF การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา เส้นทางตั้งแต่สี่แยกทางหลวงชนบท (ฝั่งขวา) ถึงวัดบางเสียด
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมชงโค เมาท์เทนวิว วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นำโดย นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายธราธิป ทองเจิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงาน KICK OFF การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา เส้นทางตั้งแต่สี่แยกทางหลวงชนบท (ฝั่งขวา) ถึงวัดบางเสียด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมชงโค เมาท์เทนวิว วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถฯ นายเสถียร สถิรุสรณ์ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

           สำหรับเป้าหมายหลักของการดำเนินการครั้งนี้ เริ่มดำเนินการ KICK OFF ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มุ่งเน้นการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานและที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางสำคัญหรือเส้นทางวิกฤตที่ได้รับการพิจารณาจากจังหวัดต่าง ๆ รวม 106 เส้นทาง ระยะทางทั้งสิ้นทั่วประเทศ 300 กิโลเมตร คิดเป็นจำนวนเสาไฟฟ้ากว่า 13,000 ต้น  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคใต้ ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสาร และเคเบิ้ลทีวีเข้าร่วมดำเนินการ ต่อจากนั้นในปี 2561 จะเป็นการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในที่สุด เพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่วยไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อีกด้วย

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000