องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังปัจจุบัน

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นำโดย นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย ส.อบจ. เขตอำเภอเมือง นายพงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังปัจจุบัน
  โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000