องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ สวนกาญจนาภิเษก หลวงปู่ทวด เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นำโดย นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นางวันดี ปิยนามวาณิช ส.อบจ. เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง และนายพงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมพิธีร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ สวนกาญจนาภิเษก หลวงปู่ทวด เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา  โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

           โครงการตลาดประชารัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดเดิมที่มีอยู่ ให้ผู้ประกอบการการเกษตร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่ แผงลอย ตลอดจนผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของตนเอง และเลือกสถานที่ที่สะดวกในการขนส่งสินค้า
มาจำหน่าย อันจะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

           สำหรับจังหวัดพังงา ได้กำหนดให้ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ บริเวณสวนกาญจนาภิเษก หลวงปู่ทวด เทศบาลเมืองพังงา เป็นสถานที่จำหน่วยสินค้าแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจะเปิดตลาดในทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.30-18.00 น. 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000