ใบสมัครเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดพังงา

กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด "Anti-Drug Teen Summer Camp"

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000