ค้นหาบทความ
MAIN MENU
 
ฟอร์มเช็คอีเมล์
เข้าเช็กเมลล์
แบบฟอร์มต่างๆ
รายงานสภาพอากาศ
 
เอกสาร อบจ.พังงา
 
 
สถิติเยี่ยมชม
 
useronline ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน

  


ข่าวกิจกรรมเด่น
Text Size        

เข้าชม : 308


ข่าวกิจกรรมเด่น 5 อันดับล่าสุด

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชน จังหวัดพังงา ณ โรงเรียนพรุใน ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 24 / ต.ค. / 2557
      นางพรดารา ประมูลทรพย์ เลขานุการ นายก อบจ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 24 / ต.ค. / 2557
      นายกอบจ.พังงา คณะผู้บริหาร ประธานสภาอบจ.พังงา สมาชิกสภาอบจ.พังงา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานอบจ.พังงา ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา 23 / ต.ค. / 2557
      นายนพดล พิศาลวีรวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และนายธราธิป ทองเจิม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรมัคคุเทศก์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการแข่งขันการท่องเที่ยวพังงาสู่อาเซียน ในวัน 22 / ต.ค. / 2557
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ภาคประชาชน จังหวัดพังงา ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกระโสม 22 / ต.ค. / 2557


หน้าแรก l เมนูหลัก l เดินทาง : ท่องเที่ยว l HOTNEWS l ข่าวประชาสัมพันธ์l ข่าวสอบราคา l วารสาร อบจ. l ข้อมูลการท่องเที่ยว l เว็บบอร์ด l ติดต่อ อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
Copyright © 2010 phangngapao.go.th Design by CGCKN Powerd by Plug&Play